Kurzy

Nejnutnější znalosti a dovednosti první pomoci u dětí i dospělých.

Kurz obsahuje základní postupy první pomoci. Při akutních stavech je třeba zachovat chladnou hlavu, správně vyhodnotit situaci a umět poskytnout první pomoc než na místo dorazí profesionálové. A to Vás naučíme! Klademe důraz na osobní přístup, vše srozumitelně vysvětlíme. Veškeré úkony si prakticky vyzkoušíte včetně nácviku resuscitace na resuscitačních modelech dětí i dospělých. Po absolvování kurzu budete ovládat základní postupy první pomoci a budete je umět použít. Zvládnete to kdekoli.

Osnova
 • Jednotný postup při poskytování první pomoci, komunikace na tísňové lince, postupy u dopravní nehody
 • Zásady bezpečnosti, prevence, právní minimum pro danou oblast
 • Orientace v závažnosti stavu pacienta
 • Neodkladná resuscitace dospělých a dětí
 • Krvácení (druhy ran, metody zastavení krvácení)
 • Postupy při obstrukci dýchacích cest (dušení)

Chcete se naučit jak poskytnout první pomoc a vše si prakticky vyzkoušet?

V případě vážných úrazů, nehod a onemocnění hraje čas významnou roli a bez adekvátní první pomoci se značně snižují šance zraněného. Je třeba zachovat chladnou hlavu, správně vyhodnotit situaci a umět poskytnout první pomoc. A to Vaše zaměstnance naučíme!  Po absolvování kurzu budete umět pomoci při různých typech úrazů (popáleniny, zlomeniny, úraz elektrickým proudem apod.) dopravních nehodách, infarktu, epileptickém záchvatu, hypoglykémii. Zvládnete to v zaměstnání, doma či po cestě do práce.

Osnova
 • Jednotný postup při poskytování první pomoci, komunikace na tísňové lince, postupy u dopravní nehody
 • Zásady bezpečnosti, prevence, právní minimum pro danou oblast
 • Orientace v závažnosti stavu pacienta
 • Neodkladná resuscitace
 • Krvácení (druhy ran, metody zastavení krvácení)
 • Úrazy (zejména pracovní, dopravní, sportovní)
 • Popáleniny
 • Poranění elektrickým proudem
 • Intoxikace, poranění chemickými látkami
 • Akutní stavy u dětí
 • Náhlé stavy vzniklé v souvislosti se základním onemocněním (infarkt myokardu, epilepsie, hypoglykémie apod.)
 • Specifická rizika spojená s Vaší činností

Jako pedagogové máte za své svěřence vysokou dávku zodpovědnosti. Chcete si být svou schopností poskytnout první pomoc jisti?

V případě vážných úrazů a náhlých onemocnění hraje čas významnou roli a bez adekvátní první pomoci se značně snižují šance postiženého. Je třeba zachovat chladnou hlavu, správně vyhodnotit situaci a umět poskytnout první pomoc. A to Vaše zaměstnance naučíme!  Po absolvování kurzu budete umět pomoci při různých typech úrazů (popáleniny, zlomeniny, úraz elektrickým proudem apod.), epileptickém, nebo astmatickém záchvatu, hypoglykémii. Zvládnete to ve škole, na táboře či při výletech do přírody.

Osnova
 • Jednotný postup při poskytování první pomoci, komunikace na tísňové lince, postupy u dopravní nehody
 • Zásady bezpečnosti, prevence, právní minimum pro danou oblast
 • Orientace v závažnosti stavu pacienta
 • Neodkladná resuscitace
 • Krvácení (druhy ran, metody zastavení krvácení)
 • Úrazy (zejména pracovní, dopravní, sportovní)
 • Popáleniny
 • Poranění elektrickým proudem
 • Intoxikace, poranění chemickými látkami
 • Akutní stavy u dětí
 • Náhlé stavy vzniklé v souvislosti se základním onemocněním (infarkt myokardu, epilepsie, hypoglykémie apod.)
 • Specifická rizika spojená s Vaší činností

Naučíme děti, jak se mají zachovat při úrazech a akutních onemocněních. Jak přivolat pomoc, zastavit krvácení nebo resuscitovat. Děti si všechno prakticky vyzkouší, což je nezbytná podmínka pro výuku první pomoci. Výzkumy potvrdily, že děti jsou schopné velmi dobře poskytnout první pomoc, ovšem musí je to někdo správně naučit. Naše kurzy jsou vytvořené přímo pro děti a vždy je přizpůsobujeme jejich věku.

Osnova
 • Jednotný postup při poskytování první pomoci, komunikace na tísňové lince
 • Zásady bezpečnosti, prevence
 • Orientace v závažnosti stavu pacienta
 • Neodkladná resuscitace (teorie + praktický nácvik)
 • Krvácení (druhy ran, metody zastavení krvácení)
 • Postupy při obstrukci dýchacích cest (dušení)

Školení problematiky zdravotnické přípravy a poskytování první pomoci v rozsahu stanoveném zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a prováděcí vyhláškou č. 167/2002 Sb.

Obsahuje
 •  zdravotnická příprava stanovená § 4 odst. 4 a § 5 odst. 4 vyhlášky č. 167/2002 Sb.